< Terug naar overzicht

Ontwikkelen van de teameffectiviteit en teamdynamiek binnen het managementteam (op vraag)

Binnen een managementteam (MAT) moet er consensus zijn over de eigen strategische rol binnen de organisatie en een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Zo kun je komen tot duidelijke afspraken, die haalbaar en opvolgbaar zijn.

Heb je hulp nodig om terug resultaatgerichtheid en discipline in de vergadercultuur te brengen? Vind je dat de communicatievaardigheden aangescherpt moeten worden om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken?

Tijdens een teambegeleiding zoeken we naar hefbomen om de samenwerking binnen het team te verbeteren.

Inhoud

 • diagnose van knelpunten
 • scherpstellen van doelen, taken en bevoegdheden
 • faciliteren van moeilijke discussies
 • ontwikkelen van een meer adequate communicatiestijl
 • opstellen van samenwerkingsafspraken en ontwikkelplannen

Na de teambegeleiding ga je als MAT aan het experimenteren met de gemaakte procesafspraken en de individuele ontwikkelplannen.

De eigenlijke evaluatie en de bijhorende verfijning van gemaakte afspraken gebeurt via een opvolgingsmeeting, die in onderling overleg wordt bepaald.

Doelgroep

leden van het managementteam

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de factoren die de effectiviteit van een team bepalen
 • de voordelen van gestructureerd, diepgaand overleg met heldere afspraken en een consistente opvolging

Na deze opleiding kun je:

 • concrete handvaten toepassen om een team op de rails te krijgen en op koers te houden
 • procesafspraken opmaken en toepassen, met bijhorend instrument voor opvolging en bijsturing

Praktisch

 • Begeleiding:
  Joris Ghijsels, PraxisNetwerk
 • Waar en wanneer:
  In overleg te bepalen
 • Contactpersoon:
  Sandy Bal
  sandy.bal@provincieantwerpen.be
  03 240 55 05