< Terug naar overzicht

Management in lokale besturen: instrumenten decreetgever en toepassing bij lokale besturen

Het gemeente- en OCMW-decreet introduceerden een aantal moderne managementprincipes om het beleid en de werking bij lokale besturen te optimaliseren. Daarnaast voorzag de decreetgever ook in een aantal beheersinstrumenten om het sturen en managen van overheidsorganisaties te ondersteunen.

Wat deze bestuurlijke vernieuwing voor jou op de werkvloer betekent, wordt in deze opleiding duidelijk gemaakt. Je toetst de opgedane informatie aan de context van je eigen bestuur.

Inhoud

 • rechtsbronnen voor management bij lokale besturen
 • managementprincipes – basisbeginselen: competentiemanagement, PDCA-cirkel, interne en externe communicatie, …
 • beheersinstrumenten, met bijzondere aandacht voor:
  • delegatie van bevoegdheden
  • processen en risicobeheersing
  • beheers- en beleidscyclus
  • strategische, tactische en operationele doelstellingen
  • managementteam
 • afsprakennota en intern controlesysteem

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de rechtsbronnen die aan de basis liggen van het management in lokale besturen
 • de toepassing van actuele managementtrends bij de bestuurlijke organisatie
 • de beheersinstrumenten aangereikt door de decreetgever

Praktisch

 • Begeleiding:
  Walter Aerts - voormalig secretaris, OCMW Lier
 • Waar en wanneer:
  • maandag 23.10.2017 van 9.00 tot 16.00 uur

  • Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)
 • Inschrijven:
  € 150,00
  Inschrijven mogelijk tot maandag 25.09.2017
 • Contactpersoon:
  Valerie Van den Brande
  valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
  03 240 64 00