< Terug naar overzicht

Begeleidingstraject informatieveiligheid: stap voor stap begeleiding naar een informatieveiligheidsplan

Wil je zicht krijgen op de eigen situatie rond informatieveiligheid in het bestuur? Wil je de nodige interne deskundigheid opbouwen en een informatieveiligheidsplan opmaken?

Inovant en V-ICT-OR bundelen de krachten om je bestuur hierin te begeleiden.

In 4 interactieve bijeenkomsten krijg je, stap voor stap, de nodige resultaatgerichte begeleiding.

Onze begeleiding houdt in:

 • begeleiding door praktijkdeskundigen (gecertifieerde veiligheidsconsulenten)
 • stapsgewijze opmaak informatieveiligheidsplan aan de hand van opdrachten
 • tool en begeleiding om zelfevaluatie uit te voeren
 • feedback en ervaringsuitwisseling over gemaakte keuzes tussen de deelnemende besturen
 • elektronisch leerplatform om informatie uit te wisselen.

Je zorgt voor het nodige draagvlak binnen je bestuur en voert de opdrachten uit. Binnen het gemeenschappelijk kader maakt elk bestuur eigen keuzes en ontwikkelt een eigen informatieveiligheidsplan. Het begeleidingstraject staat los van de keuze om met een interne of externe informatieveiligheidsconsulent te werken. Indien die keuze al gemaakt werd, dan wordt de consulent best betrokken in het traject.

Inhoud

dag 1: situering

 • verwachtingen en aanknopingspunten
 • informatieveiligheid: begrippenkader, regelgeving
 • positionering van je bestuur: beleidsnota
 • risicoanalyse: hoe pak ik dit aan?
 • afspraken consensusvergadering

Opdracht: draagvlak in het bestuur creëren en consensusvergadering voorbereiden

dag 2: begeleide consensusvergadering

 • begeleide consensusvergadering intern in elk bestuur om de risico’s te bepalen a.d.h.v. de risicoanalyse tool. Het bestuur wordt hierbij begeleid door een gecertifieerde veiligheidsconsulent van V-ICT-OR.

Opdracht: risicoanalyse met betrekking tot informatieveiligheid

dag 3: prioriteiten en verbeteracties opzetten

 • hoe prioriteren?
 • praktijkgetuigenis
 • prioritering toepassen op eigen risicoanalyse
 • demonstratie referentiekader verbeteracties

Opdracht: keuze verbeteracties en opmaak informatieveiligheidsplan

dag 4: rapportering en continuering

 • informatieveiligheidsplan: ervaringsuitwisseling
 • jaarlijkse rapportering

Opdracht: opmaak informatieveiligheidsplan

Praktische afspraken

 • minimaal 5 en maximaal 8 deelnemende besturen
 • per bestuur kunnen maximaal 3 personen deelnemen
 • gemeente en OCWM kunnen gezamenlijk deelnemen als 1 groep
 • dag 2 – wordt voorzien op de locatie van de deelnemende besturen

Doelgroep

Beleidsmedewerkers of leden van het MAT van gemeenten of OCMW’s die een veiligheidsplan willen opmaken of die hun reeds bestaand plan willen evalueren en eventueel aanpassen.

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de situatie van het eigen bestuur i.v.m. het veiligheidsplan

Na deze opleiding kun je:

 • een informatieveiligheidsplan opmaken
 • de nodige interne deskundigheid opbouwen binnen het bestuur

Data

 • momenteel zijn er nog geen data gepland
 • na inschrijving word je op een wachtlijst geregistreerd
 • bij voldoende interesse zal je een datavoorstel ontvangen

Kostprijs traject

 • begeleide consensusvergadering: € 605
 • gezamenlijk traject: € 5000, te verdelen over de deelnemende besturen

Praktisch

 • Waar en wanneer:
  In overleg te bepalen
  • Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)
 • Contactpersoon:
  Sandy Bal
  sandy.bal@provincieantwerpen.be
  03 240 55 05