< Terug naar overzicht

Werken aan je team (op vraag)

De samenwerking tussen teamleden is van cruciaal belang voor de productiviteit én voor de sfeer op het werk. Toch loopt dat niet altijd van een leien dakje. Sommige teams kampen met interne conflicten, roddels of ‘kliekjes of een moeilijke onderlinge communicatie. In andere teams vormt ziekteverzuim een probleem, of zijn er discussies over taakverdeling.

De teamgeest verbeteren is een uitdaging … maar een haalbare! Met externe ondersteuning kun je als team aan de slag en zet je een veranderingsproces in. Je ontwikkelt een ‘wij’gevoel en de leden van het team gaan zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de goede gang van zaken binnen de groep.

Onder begeleiding van een coach en aan de hand van allerlei oefeningen, leren de teamleden inzien dat hun ziens- en handelswijze niet de enige is.

Inhoud

Het traject kan volgende zaken inhouden:

 • analyse van het team (sterke punten en verbeterpunten)
 • diagnose van de huidige knelpunten
 • aanleren van een meer adequate communicatiestijl: feedback geven, e.d.
 • individuele oefeningen en groepsoefeningen, telkens met nabespreking van de leerpunten
 • maken van concrete plannen om te bepalen hoe in de toekomst met de huidige knelpunten of valkuilen van het team omgegaan zal worden

Om de teambuilding zo goed mogelijk voor te bereiden en de inhoud af te stemmen op de behoeften van de groep wordt steeds een intakegesprek gepland. Op deze manier kunnen gevoeligheden in kaart gebracht worden en kan de opleiding op maat worden uitgewerkt.

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden

Leerdoelstellingen

de specifieke leerdoelstellingen worden in overleg bepaald

Praktisch

 • Waar en wanneer:
  In overleg te bepalen
 • Contactpersoon:
  Sandy Bal
  sandy.bal@provincieantwerpen.be
  03 240 55 05