< Terug naar overzicht

Administratief recht: toepassen op de bestuurspraktijk van een lokaal bestuur

Als je bij een overheidsdienst werkt, word je bijna dagelijks - bewust of onbewust - geconfronteerd met administratief recht. Je weet intuïtief dat je alle burgers aan het loket gelijk moet behandelen en dat je hun vragen en dossiers binnen een redelijke termijn moet afhandelen. Maar weet je ook dat dit twee toepassingen zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen wordt een overzicht gegeven van de basisbegrippen uit het administratief recht.

Het is niet de bedoeling om tijdens deze opleiding diepgravend het complex geheel van regelgeving uit de doeken te doen, maar wel om de basisregels duidelijk te maken vanuit het perspectief van een medewerker van een lokaal bestuur.

Inhoud

 • toepassingsgebied
 • bronnen van administratief recht met bijzondere aandacht voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van behoorlijk burgerschap
 • private en publieke rechtspersonen
 • de openbare dienst
 • centralisatie en decentralisatie
 • administratieve rechtshandelingen: erfdienstbaarheden, onteigeningen, concessies, …
 • gemeente, provincie en intergemeentelijke samenwerking
 • de administratieve sanctie en andere rechtsmiddelen van de lokale overheid
 • rechtsmiddelen tegen de lokale overheid

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de basisbegrippen van het administratief recht
 • de hiërarchie van de bronnen van het administratief recht

Na deze opleiding kun je:

 • de bronnen van het administratief recht terugvinden
 • de rationaliteit achter het administratief recht duiden
 • de basisbeginselen van het administratief recht plaatsen binnen de eigen werksituatie
 • eenvoudige vragen over administratief recht beantwoorden

Praktisch

 • Begeleiding:
  Joke Lievens - departementshoofd ondersteuning OCMW Mol, Gemeente Mol
 • Waar en wanneer:
  • dinsdag 20.02.2018 van 9.00 tot 16.00 uur
  • dinsdag 06.03.2018 van 9.00 tot 16.00 uur

  • Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)
 • Inschrijven:
  € 275,00
  Inschrijven mogelijk tot vrijdag 19.01.2018
 • Contactpersoon:
  Valerie Van den Brande
  valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
  03 240 64 00