< Terug naar overzicht

Bestuurlijk handhaven: kent het lokaal bestuur haar grenzen?

Bestuurlijk handhaven omvat een ruime waaier aan reglementen, maatregelen en sancties waarover het lokale bestuur beschikt ter bescherming van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Daarnaast bevat het ook regels ter bestrijding van de criminaliteit in vervanging of ondersteuning van het gerechtelijk apparaat. Maar hoever reikt deze bestuurlijke handhaving en wat zijn de grenzen? Kennen lokale besturen hun mogelijkheden wel en worden deze, in het voordeel van de burger, voldoende uitgeput? We reizen doorheen sensibilisering en reglementering naar het repressief optreden van de gemeente. We geven een praktische invulling aan deze voor velen abstracte term.

Inhoud

 • vormen van overlast waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd wordt
 • doelstellingen van een bestuur
 • mogelijkheden voor een bestuur
  • sensibiliseren
  • reglementeren
  • sanctioneren
 • bevoegdheden burgemeester
 • GAS

Doelgroep

juristen, secretarissen en medewerkers die aan de bestuurlijke handhaving van hun bestuur meewerken

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:       

 • de trapsgewijze invulling van het begrip ‘bestuurlijk handhaven’
 • de mogelijkheden tot reglementering van een bestuur
 • het onderscheid tussen een preventieve actie en een sanctie
 • de bestaande algemene en bijzondere bevoegdheden van de burgemeester
 • de basisprincipes van de GAS-reglementering

Praktisch

 • Begeleiding:
  Mieke Trombetta, Legal Advice Trombetta
 • Waar en wanneer:
  • maandag 19.03.2018 van 9.00 tot 12.00 uur

  • Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)
 • Inschrijven:
  € 100,00
  Inschrijven mogelijk tot vrijdag 16.02.2018
 • Contactpersoon:
  Valerie Van den Brande
  valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
  03 240 64 00