< Terug naar overzicht

Decretale basisregels voor lokale besturen: praktische verkenning in een veranderend landschap

Op welke manier zetten de organieke decreten de krijtlijnen van jouw functie uit en hoe zal dit in de toekomst evolueren?

Je vertrekt vanuit de actuele situatie en bekijkt wat de maatschappelijke opdracht is van de gemeente en het OCMW en hoe ze zich kunnen organiseren om die opdracht uit te voeren binnen de huidige decretale context. Nadien word je meegenomen in het boeiende veranderingstraject naar het geplande geïntegreerde lokaal bestuur waar we aandacht hebben voor je eigen concrete situatie en handvaten aanreiken die je de nodige houvast bieden.

Parate kennis veroudert snel. De doelstelling van deze opleiding is dan ook om de nodige competenties te verwerven om te werken met juridische teksten zodat je zelf tot oplossingen kunt komen.

Inhoud

 •    opdracht van een lokaal bestuur en hoe wordt deze bepaald
  • missie lokaal bestuur
  • concrete invulling van die missie via beleidsplanning
  • participatie van de burger
 • hoe organiseert een lokaal bestuur zich om de opdracht uit te voeren
  • diverse actoren en hun bevoegdheid, samenstelling en werking
  • responsabilisering en interne controle/externe audit
  • centralisatie, decentralisatie en samenwerking
  • verzelfstandiging
 • van gemeente en OCMW naar één lokaal bestuur
 • praktisch gebruik van het nieuwe decretaal kader

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de opdracht van een lokaal bestuur
 • de manier waarop een lokaal bestuur zich kan organiseren om die opdracht uit te voeren
 • de wijze waarop je de rationaliteit achter de rechtsregels moet duiden

Na deze opleiding kun je:

 • je weg vinden in het nieuwe decretaal kader
 • aan de hand van opzoekwerk in het nieuwe decretaal kader vragen in je dagelijkse praktijk oplossen
 • de vertaalslag maken van rechtsregels naar het eigen bestuur

Praktisch

 • Begeleiding:
  Raoul Paridaens - secretaris OCMW Puurs, Gemeente Puurs
 • Waar en wanneer:
  • maandag 08.01.2018 van 9.00 tot 16.00 uur
  • maandag 22.01.2018 van 9.00 tot 16.00 uur
  • maandag 05.02.2018 van 9.00 tot 16.00 uur

  • Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)
 • Inschrijven:
  € 400,00
  Inschrijven mogelijk tot vrijdag 15.12.2017
 • Contactpersoon:
  Valerie Van den Brande
  valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
  03 240 64 00