Leidinggeven: omgaan met weerstand bij verandering - zomersessie

Wanneer
donderdag 23 augustus 2018

e-Procurement: elektronische afhandeling van overheidsopdrachten

Wanneer
van maandag 3 september 2018 tot vrijdag 21 december 2018

Uitzendkrachten bij lokale besturen: hoe ga je te werk?

Wanneer
woensdag 5 september 2018

Communicatie met anderstaligen aan de balie

Wanneer
dinsdag 18 september 2018

Leidinggeven aan laaggeschoold personeel

Wanneer
van dinsdag 18 september 2018 tot woensdag 14 november 2018

De rechtspositieregeling: wat moet, wat kan

Wanneer
vrijdag 21 september 2018

In dialoog met je medewerker: van formele gesprekken tot permanente feedback

Wanneer
van vrijdag 28 september 2018 tot vrijdag 5 oktober 2018

Feedback durven geven en krijgen: helder en verbindend communiceren

Wanneer
dinsdag 2 oktober 2018

Reglement van de wegbeheerder: oordeelkundig gebruik van de verkeerstekens

Wanneer
van dinsdag 2 oktober 2018 tot dinsdag 6 november 2018

Projectmatig werken: basisprincipes

Wanneer
maandag 8 oktober 2018

Delegeren binnen je team: een win-winsituatie

Wanneer
van maandag 8 oktober 2018 tot maandag 22 oktober 2018

De BBC-boekhouding verder verduidelijkt

Wanneer
van donderdag 11 oktober 2018 tot dinsdag 23 oktober 2018

Lokaal besturen in België: inzicht in de rechtsbronnen, de Grondwet en de Belgische staatsstructuur

Wanneer
van maandag 15 oktober 2018 tot maandag 19 november 2018

Neem je toekomst zelf in handen: bewust en gemotiveerd aan het werk

Wanneer
maandag 15 oktober 2018

Projectmatig werken: tips van een expert – webinar

Wanneer
dinsdag 16 oktober 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): hoe toepassen op de dienst Burgerzaken

Wanneer
dinsdag 16 oktober 2018

Perfectionisme: een last of een meerwaarde

Wanneer
dinsdag 16 oktober 2018

Aan de slag met de vaststellingen uit de thema-audit informatiebeveiliging

Wanneer
vrijdag 19 oktober 2018

Werving en selectie: hoe selecteer je de juiste m/v op de juiste plaats

Wanneer
van vrijdag 19 oktober 2018 tot vrijdag 25 januari 2019

Management in een lokaal bestuur: omkadering, instrumenten en invulling

Wanneer
maandag 22 oktober 2018

Aangifte sociale risico’s (e-ASR) bij lokale besturen

Wanneer
maandag 22 oktober 2018

Leidraad organisatiebeheersing: je interne werking zelf analyseren ter voorbereiding van de nieuwe BBC

Wanneer
dinsdag 23 oktober 2018

Patrimonium: creatief aan de slag met diverse rechtsfiguren

Wanneer
dinsdag 23 oktober 2018

Personeelsmedewerkers en-verantwoordelijken: samen aan de slag in een collegagroep

Wanneer
van woensdag 24 oktober 2018 tot vrijdag 7 juni 2019

Subsidies: versterk je beleid met bovenlokale middelen

Wanneer
van maandag 5 november 2018 tot maandag 12 november 2018

Planlezen ter voorbereiding van een bouwdossier

Wanneer
van dinsdag 6 november 2018 tot dinsdag 20 november 2018

Interne mobiliteit: soepel omgaan met functies na de integratie gemeente en OCMW

Wanneer
woensdag 7 november 2018

Decreet lokaal bestuur: aan de slag ermee in jouw praktijk

Wanneer
donderdag 8 november 2018

Usability – in samenwerking met Kortom

Wanneer
donderdag 8 november 2018

Modernisering Burgerlijke Stand: klaar voor 2019 (groep 1)

Wanneer
vrijdag 9 november 2018

De zorgvereniging: hype of redmiddel

Wanneer
vrijdag 9 november 2018

Overheidsopdrachten: basisopleiding

Wanneer
van maandag 12 november 2018 tot maandag 26 november 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): wat na de inwerkingtreding

Wanneer
dinsdag 13 november 2018

Modernisering Burgerlijke Stand: klaar voor 2019 (groep 3)

Wanneer
vrijdag 16 november 2018

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

Wanneer
maandag 19 november 2018

Het meerjarenplan opmaken

Wanneer
dinsdag 20 november 2018

Conflicthantering voor leidinggevenden: elk conflict is een nieuwe kans

Wanneer
van dinsdag 20 november 2018 tot dinsdag 4 december 2018

Afstamming en erkenning: de correcte procedure

Wanneer
woensdag 21 november 2018

We Love Events: een opleiding over evenementencommunicatie - in samenwerking met Kortom

Wanneer
donderdag 22 november 2018

Debiteurenbeheer bij lokale besturen: concreet aan de slag

Wanneer
donderdag 22 november 2018

Klantgericht telefoneren: de weg naar een excellente dienstverlening

Wanneer
vrijdag 23 november 2018

Minder stress in de stress-les: je stress omzetten in positieve energie

Wanneer
van vrijdag 23 november 2018 tot vrijdag 7 december 2018

Begraafplaatsmedewerker: basisopleiding

Wanneer
maandag 26 november 2018

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor administratieve medewerkers (najaar 2018)

Wanneer
van dinsdag 27 november 2018 tot dinsdag 18 december 2018

Aan de slag met de vaststellingen uit de thema-audit informatiebeveiliging

Wanneer
dinsdag 27 november 2018

Modernisering Burgerlijke Stand: klaar voor 2019 (groep 2)

Wanneer
woensdag 28 november 2018

Nationaliteit: hoe pas ik de wetgeving toe

Wanneer
donderdag 29 november 2018

Een nieuwe legislatuur: wat staat er op de agenda het eerste jaar na de verkiezingen

Wanneer
vrijdag 30 november 2018

Priori-tijdbeheer met Outlook: timemanagementprincipes toepassen in de praktijk

Wanneer
van vrijdag 30 november 2018 tot vrijdag 14 december 2018

Ontslagrecht: toepassen in de praktijk

Wanneer
maandag 3 december 2018

Het ABC van de BBC

Wanneer
dinsdag 4 december 2018

Internationaal privaatrecht: theorie en praktijk

Wanneer
van donderdag 6 december 2018 tot donderdag 20 december 2018

Is dit voor ons archief: verantwoord verwerven en afstoten op basis van een collectieplan

Wanneer
van vrijdag 7 december 2018 tot vrijdag 14 december 2018

Pachtwetgeving: grond verpacht, wat nu

Wanneer
maandag 10 december 2018

Lichaamstaal: verhoog de impact van jouw communicatie

Wanneer
dinsdag 11 december 2018

Leernetwerk voor leidinggevenden: leidinggeven bij verandering

Wanneer
van donderdag 13 december 2018 tot donderdag 28 maart 2019

Mondelinge communicatie: communiceren met meer impact

Wanneer
maandag 17 december 2018

Een technische dienst efficiënt organiseren: plannen van je team én van jezelf

Wanneer
maandag 17 december 2018

Omgaan met publiek voor toezichthouders: correct én klantvriendelijk toezicht houden

Wanneer
dinsdag 18 december 2018

Efficiënt vergaderingen leiden

Wanneer
dinsdag 18 december 2018

Decretale basisregels voor lokale besturen: praktische verkenning in een veranderend landschap

Wanneer
van maandag 14 januari 2019 tot maandag 11 februari 2019

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor medewerkers technische diensten en schoonmaak

Wanneer
van maandag 14 januari 2019 tot maandag 28 januari 2019

Ontwerpbesluiten: helder en correct voor alle betrokken partijen

Wanneer
van maandag 21 januari 2019 tot maandag 4 februari 2019

Organisatiebeheersing en externe audit: de leidraad organisatiebeheersing als instrument voor interne controle

Wanneer
maandag 18 februari 2019

Administratief recht: toepassen op de praktijk van een lokaal bestuur

Wanneer
van dinsdag 26 februari 2019 tot dinsdag 19 maart 2019

Financieel beheer van een lokaal bestuur: basisopleiding

Wanneer
van maandag 11 maart 2019 tot maandag 25 maart 2019

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor (nieuwe) leidinggevenden en experts

Wanneer
van maandag 18 maart 2019 tot maandag 1 april 2019

Openbaarheid van bestuur en inzagerecht raadsleden: basisopleiding

Wanneer
maandag 29 april 2019

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor administratieve medewerkers (voorjaar 2019)

Wanneer
van donderdag 2 mei 2019 tot donderdag 23 mei 2019

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden: hoe de burger begeleiden bij de stappen die hij kan nemen

Wanneer
dinsdag 7 mei 2019

Een kwaliteitsvol HR-beleid: jouw verwachtingen en rol als medewerker

Wanneer
van dinsdag 14 mei 2019 tot dinsdag 28 mei 2019

Samenwerken als leidinggevende en medewerker: samen sterk voor beter werk

Wanneer
maandag 20 mei 2019

Zoeken:

Van:
Tot:

Meer info