< Terug naar overzicht

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen: basisopleiding

De wetgeving over ruimtelijke ordening is complex en frequent onderhevig aan wijzigingen.
Als nieuwe medewerker bij de dienst Ruimtelijke Ordening word je wegwijs gemaakt in de regelgeving en de toepassing ervan. Voor medewerkers met ervaring kan het volgen van de opleiding een waardevolle opfrissing en update betekenen.
Tijdens de opleiding worden talrijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk behandeld.

Inhoud

 • algemene begrippen
 • instrumenten voor het ruimtelijk beleid
 • rooilijnen en hun invloed op de beleidsbeslissingen
 • Vlaamse Codex ruimtelijke ordening
 • toepassing Codex in de praktijk:
  • vergunningsplicht
  • beoordeling van de vergunningsaanvraag
  • afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften
  • verhouding met milieuvergunning en -melding (omgevingsvergunning)
  • geldigheidsduur en verval van de stedenbouwkundige vergunning
  • administratieve vergunningen en beroepsprocedures
  • attesten: stedenbouwkundig, planologisch, ‘as built’
  • meldingsplicht
  • zorgwonen
  • zonevreemde constructies

Doelgroep

medewerkers dienst Ruimtelijke Ordening

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de wetteksten die van toepassing zijn
 • het verloop van diverse procedures op het vlak van ruimtelijke ordening
 • het instrumentarium dat gebruikt wordt bij de Vlaamse ruimtelijke ordening

Na deze opleiding kun je:

 • eenvoudige juridische vragen beantwoorden
 • verwijzen naar relevante wetteksten
 • burgers op een correcte wijze informeren over het praktisch verloop van de procedures

Praktisch

 • Begeleiding:
  Harry Hens, Studio Nuovo
 • Waar en wanneer:
  • maandag 07.05.2018 van 9.00 tot 16.00 uur
  • maandag 14.05.2018 van 9.00 tot 16.00 uur

  • Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)
 • Inschrijven:
  € 215,00
  Inschrijven mogelijk tot vrijdag 06.04.2018
 • Contactpersoon:
  Valerie Van den Brande
  valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
  03 240 64 00