testopleiding

Wanneer
donderdag 25 oktober 2018

Subsidies: versterk je beleid met bovenlokale middelen

Wanneer
van maandag 5 november 2018 tot maandag 12 november 2018

Planlezen ter voorbereiding van een bouwdossier

Wanneer
van dinsdag 6 november 2018 tot dinsdag 20 november 2018

Interne mobiliteit: soepel omgaan met functies na de integratie gemeente en OCMW

Wanneer
woensdag 7 november 2018

Decreet lokaal bestuur: aan de slag ermee in jouw praktijk

Wanneer
donderdag 8 november 2018

Usability – in samenwerking met Kortom

Wanneer
donderdag 8 november 2018

Modernisering Burgerlijke Stand: klaar voor 2019 (groep 1)

Wanneer
vrijdag 9 november 2018

De zorgvereniging: hype of redmiddel

Wanneer
vrijdag 9 november 2018

Overheidsopdrachten: basisopleiding

Wanneer
van maandag 12 november 2018 tot maandag 26 november 2018

Modernisering Burgerlijke Stand: klaar voor 2019 (groep 3)

Wanneer
vrijdag 16 november 2018

De rechtspositieregeling: wat moet, wat kan

Wanneer
vrijdag 16 november 2018

Werving en selectie: hoe selecteer je de juiste m/v op de juiste plaats

Wanneer
van vrijdag 16 november 2018 tot vrijdag 1 februari 2019

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

Wanneer
maandag 19 november 2018

Conflicthantering voor leidinggevenden: elk conflict is een nieuwe kans

Wanneer
van dinsdag 20 november 2018 tot dinsdag 4 december 2018

Afstamming en erkenning: de correcte procedure

Wanneer
woensdag 21 november 2018

We Love Events: een opleiding over evenementencommunicatie - in samenwerking met Kortom

Wanneer
donderdag 22 november 2018

Debiteurenbeheer bij lokale besturen: concreet aan de slag

Wanneer
donderdag 22 november 2018

Klantgericht telefoneren: de weg naar een excellente dienstverlening

Wanneer
vrijdag 23 november 2018

Minder stress in de stress-les: je stress omzetten in positieve energie

Wanneer
van vrijdag 23 november 2018 tot vrijdag 7 december 2018

Begraafplaatsmedewerker: basisopleiding

Wanneer
maandag 26 november 2018

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor administratieve medewerkers (najaar 2018)

Wanneer
van dinsdag 27 november 2018 tot dinsdag 18 december 2018

Aan de slag met de vaststellingen uit de thema-audit informatiebeveiliging

Wanneer
dinsdag 27 november 2018

Modernisering Burgerlijke Stand: klaar voor 2019 (groep 2)

Wanneer
woensdag 28 november 2018

Nationaliteit: hoe pas ik de wetgeving toe

Wanneer
donderdag 29 november 2018

Een nieuwe legislatuur: wat staat er op de agenda het eerste jaar na de verkiezingen

Wanneer
vrijdag 30 november 2018

Priori-tijdbeheer met Outlook: timemanagementprincipes toepassen in de praktijk

Wanneer
van vrijdag 30 november 2018 tot vrijdag 14 december 2018

Ontslagrecht: toepassen in de praktijk

Wanneer
maandag 3 december 2018

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

Wanneer
maandag 3 december 2018

Het ABC van de BBC

Wanneer
dinsdag 4 december 2018

Internationaal privaatrecht: theorie en praktijk

Wanneer
van donderdag 6 december 2018 tot donderdag 20 december 2018

Is dit voor ons archief: verantwoord verwerven en afstoten op basis van een collectieplan

Wanneer
van vrijdag 7 december 2018 tot vrijdag 14 december 2018

Pachtwetgeving: grond verpacht, wat nu

Wanneer
maandag 10 december 2018

Lichaamstaal: verhoog de impact van jouw communicatie

Wanneer
dinsdag 11 december 2018

Debiteurenbeheer bij lokale besturen: concreet aan de slag

Wanneer
dinsdag 11 december 2018

Leernetwerk voor leidinggevenden: leidinggeven bij verandering

Wanneer
van donderdag 13 december 2018 tot donderdag 28 maart 2019

Mondelinge communicatie: communiceren met meer impact

Wanneer
maandag 17 december 2018

Een technische dienst efficiënt organiseren: plannen van je team én van jezelf

Wanneer
maandag 17 december 2018

Omgaan met publiek voor toezichthouders: correct én klantvriendelijk toezicht houden

Wanneer
dinsdag 18 december 2018

Efficiënt vergaderingen leiden

Wanneer
dinsdag 18 december 2018

Het meerjarenplan opmaken

Wanneer
donderdag 20 december 2018

Decretale basisregels voor lokale besturen: praktische verkenning in een veranderend landschap

Wanneer
van maandag 14 januari 2019 tot maandag 11 februari 2019

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor medewerkers technische diensten en schoonmaak

Wanneer
van maandag 14 januari 2019 tot maandag 28 januari 2019

In dialoog met je medewerker: van formele gesprekken tot permanente feedback

Wanneer
van dinsdag 15 januari 2019 tot dinsdag 22 januari 2019

Burn-out: h-erkennen, begrijpen, aanpakken en voorkomen

Wanneer
dinsdag 15 januari 2019

Ontwerpbesluiten: helder en correct voor alle betrokken partijen

Wanneer
van maandag 21 januari 2019 tot maandag 4 februari 2019

Rijbewijzen: theorie en praktijk

Wanneer
dinsdag 22 januari 2019

Begrafeniskosten: wanneer moet een bestuur een minimumuitvaart betalen

Wanneer
vrijdag 25 januari 2019

Sociaal recht voor lokale besturen: basisopleiding

Wanneer
van dinsdag 29 januari 2019 tot dinsdag 5 februari 2019

Perfectionisme: een last of een meerwaarde

Wanneer
dinsdag 29 januari 2019

Do’s en don’ts voor een goed intranet – in samenwerking met Kortom

Wanneer
donderdag 31 januari 2019

Gemeentebelastingen: van reglement tot inning

Wanneer
donderdag 31 januari 2019

Integratie gemeente & OCMW: van verplichting naar gedeelde goesting

Wanneer
van vrijdag 1 februari 2019 tot vrijdag 22 februari 2019

Collegagroep BBC 2020

Wanneer
van maandag 4 februari 2019 tot maandag 9 september 2019

Van collega naar leidinggevende

Wanneer
dinsdag 5 februari 2019

Omgaan met collega’s die anders zijn dan jij: verschillende stijlen samen op de werkplek

Wanneer
donderdag 7 februari 2019

Collegagroep overheidsopdrachten

Wanneer
van vrijdag 8 februari 2019 tot vrijdag 22 november 2019

Digitaal archiveren uit informatiesystemen: duurzaam bewaren van gegevens

Wanneer
vrijdag 8 februari 2019

De SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: hoe implementeren in je werking

Wanneer
donderdag 14 februari 2019

Organisatiebeheersing en externe audit: de leidraad organisatiebeheersing als instrument voor interne controle

Wanneer
maandag 18 februari 2019

Mensgericht omgaan met verzuim: voeren van professionele verzuimgesprekken

Wanneer
van dinsdag 19 februari 2019 tot dinsdag 26 maart 2019

Bevolkingsreglementering: basisopleiding

Wanneer
vrijdag 22 februari 2019

Assertiviteit als leidinggevende: strenge chef of zachte heelmeester?

Wanneer
van maandag 25 februari 2019 tot dinsdag 12 maart 2019

Administratief recht: toepassen op de praktijk van een lokaal bestuur

Wanneer
van dinsdag 26 februari 2019 tot dinsdag 19 maart 2019

Mindmapping: efficiënter aan de slag

Wanneer
donderdag 28 februari 2019

Financieel beheer van een lokaal bestuur: basisopleiding

Wanneer
van maandag 11 maart 2019 tot maandag 25 maart 2019

Verzekeringsbeheer bij lokale besturen: basisopleiding

Wanneer
dinsdag 12 maart 2019

Vergaderverslagen schrijven: de kunst van goede verslaggeving

Wanneer
donderdag 14 maart 2019

Feestdagenwetgeving: complexer dan je denkt

Wanneer
donderdag 14 maart 2019

Lokale financiën voor mandatarissen en raadsleden (locatie: Kamp C)

Wanneer
van zaterdag 16 maart 2019 tot zaterdag 30 maart 2019

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor (nieuwe) leidinggevenden en experts

Wanneer
van maandag 18 maart 2019 tot maandag 1 april 2019

Burgerlijke stand: basisopleiding

Wanneer
van dinsdag 19 maart 2019 tot dinsdag 2 april 2019

Huwelijken en echtscheidingen: de correcte werkwijze op de dienst Burgerzaken

Wanneer
donderdag 21 maart 2019

Agressief gedrag in je werkomgeving: hoe ga je ermee om?

Wanneer
donderdag 21 maart 2019

Opmaken van een vormingsplan

Wanneer
van dinsdag 2 april 2019 tot dinsdag 14 mei 2019

Sociale balans: hoe gebruiken in jouw praktijk

Wanneer
vrijdag 5 april 2019

Succesvol netwerken: hoe een netwerk opbouwen dat voor jou werkt

Wanneer
dinsdag 23 april 2019

Lokale financiën voor mandatarissen en raadsleden (locatie: Inovant)

Wanneer
van donderdag 25 april 2019 tot donderdag 9 mei 2019

Verzekeren via een overheidsopdracht: meer dan een lage premie bekomen

Wanneer
donderdag 25 april 2019

Openbaarheid van bestuur en inzagerecht raadsleden: basisopleiding

Wanneer
maandag 29 april 2019

Klantgerichtheid 2.0: hoe plaats je de burger centraal in je denken en handelen

Wanneer
van maandag 29 april 2019 tot maandag 6 mei 2019

Werken bij een lokaal bestuur: basisopleiding voor administratieve medewerkers (voorjaar 2019)

Wanneer
van donderdag 2 mei 2019 tot donderdag 23 mei 2019

Bestuurlijk handhaven: kent het lokaal bestuur haar grenzen

Wanneer
maandag 6 mei 2019

Train the trainer: inspireren tot leren

Wanneer
maandag 6 mei 2019

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden: hoe de burger begeleiden bij de stappen die hij kan nemen

Wanneer
dinsdag 7 mei 2019

Vakantieattesten berekenen en herrekenen

Wanneer
van dinsdag 7 mei 2019 tot donderdag 16 mei 2019

Mantelkracht: coachingprogramma voor mantelzorgers

Wanneer
donderdag 9 mei 2019

Projectmanagement: begeleiding en ervaringsuitwisseling voor ervaren projectleiders

Wanneer
van vrijdag 10 mei 2019 tot vrijdag 24 mei 2019

Dilemmatraining en integriteitsbeleid voor leidinggevenden

Wanneer
maandag 13 mei 2019

BBC 2020: snel weg met de nieuwe regels

Wanneer
dinsdag 14 mei 2019

Begraafplaatsbeleid over een nieuwe boeg

Wanneer
maandag 20 mei 2019

Samenwerken als leidinggevende en medewerker: samen sterk voor beter werk

Wanneer
maandag 20 mei 2019

Assertiviteit: sta sterker in je schoenen

Wanneer
van dinsdag 21 mei 2019 tot dinsdag 18 juni 2019

Coachend leidinggeven

Wanneer
van donderdag 23 mei 2019 tot donderdag 6 juni 2019

Is je archief raadpleegbaar? Archief beschikbaar stellen versus auteursrechten en privacy

Wanneer
van maandag 27 mei 2019 tot maandag 3 juni 2019

Het ABC van de BBC 2.0

Wanneer
dinsdag 4 juni 2019

Een technische dienst efficiënt organiseren: plannen van je team én van jezelf

Wanneer
dinsdag 4 juni 2019

Loonbeslag bij lokale besturen

Wanneer
dinsdag 11 juni 2019

Opportuniteit of probleem: de uitdaging van het omgaan met veranderingen

Wanneer
maandag 17 juni 2019

Aan de slag met zelfsturende teams: wanneer kans op slagen?

Wanneer
dinsdag 18 juni 2019

Moeilijke gesprekken voeren met je medewerker - zomersessie

Wanneer
donderdag 29 augustus 2019

Ontwikkelingsplannen opmaken: concreet aan de slag

Wanneer
vrijdag 4 oktober 2019

Zoeken:

Van:
Tot:

Meer info